Facebook
Instagram @limedcuk

„nie ma lepszego 

projektanta 

niż natura ale …”

„nie ma lepszego 

projektanta niż natura ale …”

Jesteśmy interaktywną agencją reklamową zajmującą się marketingiem firmy: wizerunek, produkty i usługi. Nasze działania koncentrują się na tworzeniu profesjonalnych kampanii i wdrażania strategii dla nowych marek, rozwój oraz optymalizacja istniejących działań.

​

Jesteśmy kolektywem artystycznym, który tworzy zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy i biznesu. LIME DC to mieszanka utalentowanych ludzi, którzy swoją kreatywną pracą inspirują innych swoimi rewolucyjnymi pomysłami.

​

Realizujemy projekty w taki sposób, aby spełniały wyznaczone cele. Wdrażamy je sprawnie i terminowo. Cenimy długoterminową współpracę partnerską. Jako Agencja Reklamy jesteśmy skuteczni.

​

Współpracujemy ze wszystkimi firmami, które potrzebują profesjonalnych usług w dziedzinie projektowania, drukowanie lub tworzenie stron internetowych.

STRONY WWW

Profesjonalna wizytówka

twojej firmy w internecie.

Nowoczesne i przydatne strony 

internetowe z atrakcyjną grafiką. 

STRONY WWW

Profesjonalna wizytówka twojej firmy w internecie. Nowoczesne i przydatne strony 

internetowe z atrakcyjną grafiką. 

ZADZWOŃ

Tel 0330 133 0759

​

Tel 07484 885 964

Projekt i druk: ulotki, plakaty, wizytówki, strony www, internetowe, sklepy, londyn, Anglia

PROJEKTOWANIE

Nadaj styl swojej firmie. Profesjonalne tworzenie wizerunku firmy:

logo i materiały identyfikacyjne.

DESIGN

Give your business face.

Professional creation of the company's image: logo and identification materials.

PROJEKTY

Nadaj styl swojej firmie.

Profesjonalne tworzenie

wizerunku firmy:

logo i materiały identyfikacyjne.

We are an interactive advertising agency that deals in the marketing of the company's image, products and services. Our activities are focused on creating professional campaigns and implementing strategies for new brands as well as developing optimization of existing activities

 

.We are an artistic collective that creates technologically advanced projects for the world of advertising and business. LIME DC is a mix of talented people who with their creative work inspire others with their revolutionary ideas. 

 

We implement projects in such a way - that they meet the set goals. We implement them efficiently and on time. We value long-term partnership cooperation. As an advertising agency - we are effective.

We work with all companies that need professional services in the field of designing, printing or creating websites. For many years, we have been working for builders, Polish stores, restaurants, etc.

Jesteśmy interaktywną agencją reklamową zajmującą się marketingiem firmy:

wizerunek, produkty i usługi. Nasze działania koncentrują się na tworzeniu profesjonalnych kampanii i wdrażania strategii dla nowych marek, rozwój oraz 

optymalizacja istniejących działań.

 

Jesteśmy kolektywem artystycznym, który tworzy zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy i biznesu. LIME DC to mieszanka utalentowanych ludzi, którzy swoją kreatywną pracą inspirują innych swoimi rewolucyjnymi pomysłami.

 

Realizujemy projekty w taki sposób, aby spełniały wyznaczone cele. Wdrażamy je sprawnie i terminowo. Cenimy długoterminową współpracę partnerską. 

Jako Agencja Reklamy jesteśmy skuteczni.

 

Współpracujemy ze wszystkimi firmami, które potrzebują profesjonalnych usług w dziedzinie projektowania, drukowanie lub tworzenie stron internetowych.

​

​

Copyright © ™ 2007 - Present | LIME DC

All of the materials, design, pictures, layouts at our site is the property of the 

LIME DC and is protected under copyright laws unless otherwise noted. 

Reproduction of material is strictly prohibited without the prior written permission of the LIME DC. 01/06/19  T&C

Facebook

Copyright © ™ 2007 - Present | LIME DC

All of the materials, design, pictures, layouts at our site is the property of the  LIME DC and is protected under copyright laws unless otherwise noted. 

Reproduction of material is strictly prohibited without the prior written permission of the LIME DC.  01/06/19  T&C